...
Phân loại: 6C4,6C5
Tác giả: Hoàng Tùng
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1994
Mô tả vật lý: 306tr. : Hình vẽ, 19cm
Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản về sản xuất cơ khí, vật liệu dùng trong cơ khí, luyện kim, các phương pháp chế tạo phôi, gia công bằng cắt gọt kim loại, xử lý và bảo vệ bề mặt kim loại.
Từ khóa: đại cươngCơ khí

Tìm kiếm thêm