OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu Z3950 
Người dùng  
Thư mục-Sách mới
Hướng dẫn tra cứu
 1150 năm nước Việt Nam qua con số 1945 - 1995,= Vietnam 50 years in figures 1945 - 1995
12Bình Định triển khai thực hiện nghị quyết TW 2 (khóa VIII)
13Thơ ca chiến sĩ
14Roll of thunder, hear my cry
15Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VIII
16Dyông Wiwin,Trường ca Bơhnar Kriêm
17Kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn thế giới về nhân quyền 1948 - 1998,Lưu hành nội bộ
18Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước
19Từ điển Việt - Đức,= Wörterbuch Vietnamesisches - Deutsch
20Xây dựng ngành hải quan là một binh chủng đặc biệt trên mặt trận kinh tế, chính trị, an ninh,Lưu hành nội bộ
Tổng số :  4177      Quay lại   xem thêm

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH
188 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
ĐT: 048336152
E-mail  Webmaster