OPAC home page OPAC help Sitemap Mail to Sitemap About iLib OPAC home page about Sitemap Help Feedback Staff only
Tra cứu 
Tra cứu biểu thức 
Tra cứu nâng cao 
Tra cứu Z3950 
Người dùng  
Thư mục-Sách mới
Hướng dẫn tra cứu
 

Tin trong ngày

 • Hướng dẫn tra cứu opac (nâng cao)
 • Hướng dẫn tra cứu opac (biểu thức)
 • Hướng dẫn tra cứu opac (cơ bản)
 • 1Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng,Tập ảnh
  2Quyền trẻ em Việt Nam trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật và vui chơi giải trí
  3Bàn về "Diễn biến hòa bình",Lưu hành nội bộ
  450 năm nước Việt Nam qua con số 1945 - 1995,= Vietnam 50 years in figures 1945 - 1995
  5Roll of thunder, hear my cry
  6Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VIII
  7Kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn thế giới về nhân quyền 1948 - 1998,Lưu hành nội bộ
  8Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước
  9Từ điển Việt - Đức,= Wörterbuch Vietnamesisches - Deutsch
  10Xây dựng ngành hải quan là một binh chủng đặc biệt trên mặt trận kinh tế, chính trị, an ninh,Lưu hành nội bộ
  Tổng số :  1370   xem thêm

   
  Google

  THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  188 Hai Bà Trưng - Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
  ĐT: 048336152
  E-mail  Webmaster